Тоон гарын үсэг (Digital Signature) гэж юу вэ?

Тоон гарын үсгийн танилцуулга, Дэвид Юуд

Болд
Болд
Болдын нийтийн түлхүүр
(Болдын нийтийн түлхүүр)
Болдын хувийн түлхүүр
(Болдын хувийн түлхүүр)

Болд 2 түлхүүртэй.

  1. Эхний түлхүүр нь нийтийн түлхүүр
  2. Хоёрдахи түлхүүр нь хувийн түлхүүр.

 

Болдтой хамт ажилдаг хүмүүс: Болдын нийтийн түлхүүр
Хэн нь ч Болдын Нийтийн түлхүүрийг авч болно энэ бол нээлттэй. Харин Болдод бас хувийн түлхүү байгаа бөгөөд зөвхөн өөртөө хадгалах ёстой.

Бат
Бат

Дорж
Дорж

Чимэг
Чимэг

Болдын нийтийн түлхүүр нь хэнд хэрэгтэй байна тэр хүнд нээлттэй, мөн түүнд хувийн түлхүүр бас хадгалагдаж байгаа. Түлхүүрүүд нь мэдээллийг нууцлахад, тайлахад хэрэглэгдэнэ. Мэдээллийг нууцлах аргачлал нь “ТҮЛХҮҮРЭЭР НУУЛАХ/ШИФРЛЭХ/”, тиймээс зөвхөн нэг хүн тохирох түлхүүр дахин унших боломжтойгоор хийж чадна. Болдын 2 түлхүүрийн нэг нь өгөгдөл, мэдээллийг нууцлах/шифрлэх/ ба нөгөө түлхүүр нь зөвхөн тэр өгөгдөл, мэдээллийг тайлна.

Жишээ нь:
Чимэгээ Болдын нийтийн түлхүүрийг ашиглаж мэдээллийг нууцлаж/шифрлэж/ чадна. Харин Болд өөрийнхөө хувийн түлхүүрээр уг мэдээллийг тайлна. Болдын бусад хамт ажиллагсад магадгүй Чимэгээгийн нууцласан мэдээлэлд хандах тайлах гэж оролдох байх, гэвч Болдын хувийн түлхүүргүйгээр мэдээллийг тайлах боломжгүй юм.

 

Чимэг
Чимэг
“Сайн уу Болдоо, Өдөр хаана хоол идэх вэ?. Би чамайг хоолонд оруулья” Болдын нийтийн түлхүүрээр шифрлэсэн HNFmsEm6Un BejhhyCGKOK JUxhiygSBCEiC 0QYIh/Hn3xgiK BcyLK1UcYiY lxx2lCFHDC/A

Болд
Болд
HNFmsEm6Un BejhhyCGKOK JUxhiygSBCEiC 0QYIh/Hn3xgiK BcyLK1UcYiY lxx2lCFHDC/A Болд өөрийн хувийн түлхүүрээр тайлсан “Сайн уу Болдоо, Өдөр хаана хоол идэх вэ?. Би чамайг хоолонд оруулья”

Болд өөрийн хувийн түлхүүр ба зохих програмын тусламжтайгаар мэдээлэл болон бичиг баримтад тоон гарын үсэг оруулж чадна. Тоон гарын үсэг нь “Тамга”, Болдын давтагдашгүй, хувийн мэдээлэл нь орох бөгөөд түүнийг дуурайлган хийх маш хэцүү юм. Түүнчлэн гарын үсгэн баталгаа өгөх нь өгөгдөлд ямар нэгэн өөрчлөлт хийхэд тэр нь гарын үсэг зурагдсан учир нээгдэхгүй.

Захиа, Текст өгөгдөл Захиа, Текст өгөгдөл зэргийн хашын авах Захиа, Текст өгөгдөл зэргийн ТООН ӨГӨГДӨЛ

 

Болд
Болд

Бичиг баримтад гарын үсэг зурахад Болдын ашиглаж байгаа програм хамгамж өгөгдөл/бичиг баримт, захиа гэх мэт/-д хаш хийснээр цөөхөн хэдэн мөр мэдээлэл уг бичиг баримтад нэмэгдэн хууль ёсных болно. Тэдгээр цөөхөн мөрийг тоон зурвас гэж нэрэлдэг.

 

Захиа, Текст өгөгдөл зэргийн ТООН ӨГӨГДӨЛБолдын хувийн түлхүүрээр шифрлэхТоон гарын үсэг

Болдын ашиглаж байгаа програм түүний хувийн түлхүүрээр өмнө нь гаргаж авсан тоон зурвсыг нууцлах ба үүний үр дүнг ТООН ГАРЫН ҮСЭГ гэдэг.

Тоон гарын үсэгЗахиа, Текст өгөгдөлд гарын үсэг оруулахБолд тоон гарын үсгээр баталгаажсан захиа, текст өгөгдөл

Сүүлд нь Болдын ашиглаж байгаа програм бичиг баримтад ТООН ГАРЫН ҮСЭГ нэмнэ, тэгснээр бүх мэдээлэл хэш хийгдэж гарын үсэг зурагдах болно.

 

Болд тоон гарын үсгээр баталгаажсан захиа, текст өгөгдөл Захиа, Текст өгөгдөл зэргийн хашын авахЗахиа, Текст өгөгдөл зэргийн ТООН ӨГӨГДӨЛ
Болдын Тоон гарын үсгийг Болдын нийтийн түлхүүр ашиглах тайлахБолдын Тоон гарын үсэгнээс гарсан ТООН ӨГӨГДӨЛ

Болд одоо Батад бичиг баримтаа дамжуулах боломжтой.

Бат
Бат
  1. Эхлээд Батын ашиглаж байгаа програм хангамж тоон зурвасруу буцан өөрчилж гарын үсгийг (Болдын нийтийн түлхүүр хэрэглэж) тайлна. Хэрвээ энэ ажилд, Энэ батламжид Болд гарын үсэг зурагдсан бичиг баримтад зөвхөн Болд өөрийн хувийн түлхүүр ашиглана.
  2. Батын ашиглаж байгаа програм бичиг баримтыг хэш хийж тоон зурвасыг гаргаж авна. Энэ тоон зурвас нь гарын үсгийг тайлах үед үүссэн тоон зурвастай адил байх ба Бат үүгээр мэдээлэлд өөрчлөлт ороогүй, баталгаажсан гэдгийг мэдэж чадна.

Эх сурвалж : http://www.youdzone.com/signature.html

Холбоотой мэдээлэл: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature