open-whispersystems-logo

Энэ бол сайн дурын програм хангамж хөгжүүлэгчид нэгдэн байгуулсан, ашгийн бус програм хөгжүүлэгчдийн байгууллага юм. Гар утасны харилцааны  програмуудыг аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой байгууллага юм. “Опен виспер системc”(Open Whisper Systems) чөлөөт лицензийн нөхцөл буюу  GNU General Public License (GPL) дэлгэрүүлсэн.
WhatsApp-ын мессенжер “Опен виспер системc”-ийн криптографик  хэрэглэж эхэлсэн. Харин 2016 оны  4-дүгээр сарын 5-аас эхлэн, сая сая мессенжер ашиглагчид дамжуулалтын шифрлэлтийн (signal protocol) алгоритмаар хамгаалагдсан мессенжерийг  ашиглаж байна.

Опен виспер систем – сигнал

АйОС, Андройд хэрэглэгчдэд зориулан гаргасан дуут шуудан болон мессеж шифрлэх зориулалттай мессенжерийг нэгэн төрөл юм. Бусад ийм төрлийн мессенджерүүдтэй харьцуулахад аюулгүй байдлын  талд том давуу талтай гэж үздэг. Сигнал нь  дамжуулалтын шифрлэлтийг ашигладаг(End-to-end encryptiоn). Холболтын хурдыг нэмэх зорилгоор “Опен виспер систем” нь дэлхийн  10-гаруй   улсад өөрийн сервертэй болсон.

 Опен виспер систем – TeкстСекюр

end2toendАндройдын хэрэглэгчид зориулан тэдний мессенджерийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх  зорилготойгоор анх зохиож байв. Улмаар 2013 онд IOS системд ажиллах боломжтойгоор хөгжүүлсэн. TeкстСекюр(TextSecure) SMS,MMS,IM мессеж харилцаанд ашиглагдахаар зориулагдсан. Мөн ердийн шифрлэлтгүй мессеж дамжуулах боломжтой.

 

 

End to end encryption
whatsapp

Энэ шифрлэлтийн гол онцлог нь мэдээллийг дамжуулж буй тал хүлээж авч буй тал нь мэдээг унших боломжтой болдог. Учир нь сервесээр дамжих мэдээ нь шифрлэгдэж явах бөгөөд хүлээн авч буй тал нь бас шифрлэгдсэн мэдээг тайлж уншина гэдгээр онцлогтой. Хэрэв гэмт итгээд дундаас нь  (серверээс) мэдээллийг олж авах тохиолдолд тэдгээр мэдээллийг тайлж  унших ямарч боломжгүй юм. Жишээ: хэрэв та HTTPS протоколын  www.gmail.com серверт нэвтэрвэл таны компьютер сервер хооронд мэдээлэл SSL ба TLS криптографикийн  протоколын тусламжтайгаар шифрлэгдэнэ. Эдгээр протоколууд нь HTTP протоколоос илүү аюулгүйд тооцогддог. HTTPS технологийн гол дутагдалтай тал нь хэрэглэгчдийн хооронд дамжуулагдаж буй өгөгдлийг тайлах түлхүүр нь төв серверээр(Gmail) дамжигддагт оршин. Иймээс бидэнд  End to end encryption шаардлага гарч байна.

 

Google – Allo

googles-alloGoogle компаниас 2016 оны 9-дүгээр сард гар утсанд зориулагдан Allo мессенджерийг гаргав. Андройд, IOS системд ажиллах боломжтой . Хэрэглэгчийн утасны дугаар болон google-ын хаягын тусламжтайгаар бүртгүүлж хэрэглэнэ. End to end encryptoin-ыг default горимоор ашиглаагүйн хүний эрхийг хамгаалах байгууллага болон хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг шинжээчдийн зүгээс шүүмжлэл хүртсэн. Өөрөөр хэлбэл end to end encryption-ыг орхигдуулснаар хэрэглэгчийн шифрлэгдсэн мэдээлэл google-ын өөрийн серверт үлдэж, хувийн мэдээллийг хянах боломжтой гэж үзэж байна.