“Cryptolocker” нэртэй барьцаалагч вирус илрэв

       Энэ жилийн эхээр хортой кодын шинэ төрөл болох барьцаалагч вирус, өт зэрэг гарч ирсэн нь аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн хувьд идэвхитэй тэмцлийг өрнүүлэхэд хүргэсэн нэг хүчин зүйл болов. Тэгвэл өнгөрсөн сарын дундуур (2013.09.16) барьцаалагч вирусны нэг шинэ төрөл хүмүүсийн цахим шуудан, компьютерт илэрч эхэллээ.  Өөрийгөө CryptoLocker гэж нэрлэсэн хавсаргасан файл хэлбэрээр өнгөлөн далдалсан хортой код … Continue reading “Cryptolocker” нэртэй барьцаалагч вирус илрэв